Om

Vi som bloggar är elever som läser franska på Rudenschöldskolan i Lidköping. I årskurs 9 är det 8 elever som på olika sätt kommer att bidra och i 8:an är det 12 elever (6 killar och 6 tjejer) som ska hjälpa till att hålla sidan levande. Eleverna som började 7:an i höstas har också kommit med, efter hand. Vår lärare, Gunilla Henman, är administratör och ytterst ansvarig för det som skrivs på bloggen. Vi kopplar till Läroplanen, Lgr 11, som betonar att eleverna ska lära sig att använda språket och kommunicera på olika sätt, via olika media, inte minst digitalt.

Kunskaper i franska, ihop med förmåga att blogga, kan skapa kontakter och nätverk över hela världen! Vår blogg ska bli en plattform för allt det vi har på gång och vi vill att den ska läsas av elever, föräldrar och andra intresserade. Men våra vänskolor ska också ha tillgång – så vissa saker får vi väl skriva helt på franska.

Genom bloggen kan vi utveckla kunskaper i att använda språket efter olika syften och mottagare samt skapa förståelse för olika livsvillkor. Vi kan se nyttan med att blogga – vi samlar oss på sidan och skapar världens kontakter!

Vi lägger ut eget material och egna bilder, skriver vem som har fotograferat och tänker på upphovsrätten. När vi hämtar från webben är vi noga med att följa gällande regler, att länka till upphovsman och källa och också ha med koderna om hur bilder får användas i Creative Commons.

Vi var de första som började blogga på vår skola! Vår sida ska bli ett föredöme och ett gott exempel på hur man kan använda Internet och digitala hjälpmedel på ett utvecklande sätt.

Vi har just kommit igång, men det känns som om bloggandet gör det lättare att visa upp vad vi gör i klassen, tillsammans med andra. Vi har hittills lärt oss att det inte behöver vara så komplicerat att ha världens kontakter, via nätet, men att det samtidigt kan vara svårt att hålla igång bloggandet! Det har kört ihop sig med en massa andra aktiviteter under vårterminen – men vi kommer igen! Före sommarlovet ska alla klasser visa upp olika aktiviteter, via bloggen!